Slik er det sagt 103

Samanabrahmanasutta

Filosofer og brahmaner

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“De filosofene eller bramnanene som ikke forstår som det er at ‘dette er lidelse', som ikke forstår som det er at ‘dette er lidelsens opphav', som ikke forstår som det er at ‘dette er slutten på lidelsen', og som ikke forstår som det er at ‘dette er veien til å gjøre slutt på lidelsen',—de blir ikke anerkjent som filosofer av andre filosofer eller som brahmaner av andre brahmaner. Disse har ikke selv forstått og virkeliggjort noen filosofstatus eller brahmanstatus her og nå.

De filosofene eller bramnanene som forstår som det er at ‘dette er lidelse', som forstår som det er at ‘dette er lidelsens opphav', som forstår som det er at ‘dette er slutten på lidelsen', og som forstår som det er at ‘dette er veien til å gjøre slutt på lidelsen',—de blir anerkjent som filosofer av andre filosofer og som brahmaner av andre brahmaner. Disse har selv forstått og virkeliggjort sin filosofstatus og brahmanstatus her og nå.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“De som ikke forstår lidelsen og hvordan den oppstår,
og heller ikke forstår hvordan lidelsen utryddes fullstendig
og heller ikke kjenner veien til å gjøre slutt på lidelsen,
de mangler frigjøring av sinnet, frigjøring gjennom visdom.
De er ikke i stand til å få en slutt på det,
men er underlagt fødsel og død.

De som forstår lidelsen og hvordan den oppstår,
som også forstår hvordan lidelsen utryddes fullstendig
og som kjenner veien til å gjøre slutt på lidelsen,
de opplever frigjøring av sinnet, frigjøring gjennom visdom.
De er i stand til å få en slutt på det,
og er ikke underlagt fødsel og død.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt.