Slik er det sagt 104

Silasampannasutta

God moral

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“De munkene som har god moral, konsentrasjon og visdom, som er frigjorte og som ser den visdommen som fører til frigjøring, som kan gi veiledninger og forklaringer, som kan hjelpe andre til å oppnå innsikt og konsentrasjon, som kan inspirere og oppmuntre—de kaller jeg sanne læremestere i den gode lære, munker. Slike munker er til stor hjelp. Det er til stor hjelp å komme sammen med dem, det er til stor hjelp å sette seg ned hos dem, det er til stor hjelp å huske hva de sier, og det er til stor hjelp å følge dem som munker. Og hvorfor?

Når du følger en slik munk, har omgang med ham og lytter til ham, vil en ufullkommen moral bli renset til det fullkomne. Da vil en ufullkommen konsentrasjon bli renset til det fullkomne, en ufullkommen visdom vil bli renset til det fullkomne, en ufullkommen frigjøring vil bli renset til det fullkomne, og en ufullkommen forståelse av frigjøringen vil bli renset til det fullkomne. Derfor blir slike munker kalt lærere og karavaneførere, og de blir omtalt som folk som demper lidenskaper, fjerner mørket og bringer lys, som fakkelbærere som sprer strålende lys omkring seg, som lysbringere og som edle seere.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“Lysbringere kalles de som har utviklet sitt sinn,
de edle som lever i samsvar med læren.
De belyser den gode lære, de lar den lyse og skinne,
disse vise seerne som fjerner mørke og lidenskaper.
De som hører budskapet fra disse vismennene med klar innsikt,
som har full forståelse av at tilblivelsen er avsluttet,
kommer ikke til å oppleve noen ny tilblivelse.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt.