Slik er det sagt 11

Mohapariññasutta

Om å forstå vrangforestillinger

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Den som ikke kjenner og ikke forstår vrangforestillinger, munker, som ikke har løsrevet sitt sinn fra dem og ikke sluppet taket i dem, er ikke i stand til å fri seg fra lidelsen. Men den som kjenner og forstår vrangforestillinger, som har løsrevet sitt sinn fra dem og sluppet taket i dem, er i stand til å fri seg fra lidelsen.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“De som vikler seg inn i vrangforestillinger,
går en vond framtid i møte.
Den som har innsikt og gjennomskuer
vrangforestillingene, kan kvitte seg helt med dem.
Er man først kvitt dem,
kommer man aldri tilbake til denne verden.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.