Slik er det sagt 112

Lokasutta

Verden

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Han som har kommet fram til sannheten, har full forståelse av verden, munker, men han binder seg ikke til verden. Han som har kommet fram til sannheten, har full forståelse av hvordan verden blir til, men han slipper taket i hvordan verden blir til. Han som har kommet fram til sannheten, har full forståelse av hvordan verden tar slutt, og han ser selv hvordan verden tar slutt. Han som har kommet fram til sannheten, har full forståelse av veien som fører til at verden tar slutt, og denne veien har han utviklet.

Ettersom han som har kommet fram til sannheten, har full forståelse av verden med dens guder, djevler, brahmaner, filosofer, fyrster og andre mennesker, av alt som kan sees, høres, sanses og tenkes, oppnås, søkes eller reflekteres over, kalles han en som har kommet fram til sannheten, munker.

Ettersom han som har kommet fram til sannheten, taler og forklarer tingene slik de er og ikke annerledes, fra den natten da han oppnådde den uforlignelige og fullkomne oppvåkning og fram til den natten da han oppnår det endelige nibbana uten noe som gjenstår, kalles han en som har kommet fram til sannheten.

Ettersom han som har kommet fram til sannheten, handler som han taler og taler som han handler, kalles han en som har kommet fram til sannheten.

Ettersom han som har kommet fram til sannheten, har beseiret og overvunnet verden med dens guder, djevler og mennesker, ettersom han ser alt og har fullt herredømme, kalles han en som har kommet fram til sannheten.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“Han har innsikt i hele verden, hele verden slik den er.
Han binder seg ikke til verden, men har revet seg løs fra den.
Han er en altbeseirende vismann som er fri fra alle bånd.
Han har nådd den fullkomne fred, nibbana der ingen farer finnes.

Han er oppvåknet og fri fra negative tilbøyeligheter,
han har ingen problemer og er kvitt all tvil.
Mesteren er oppvåknet, han står som den stolte løve.
Han dreier Brahmas hjul for verden med alle dens guder.

De guder og mennesker som tar tilflukt til den oppvåknede,
kommer sammen og hyller ham, den store vismann.
Han er den beste av dem som har temmet seg selv,
den fremste av de seerne som har funnet fred i sitt indre.

Han er den fremste av dem som har funnet frihet,
den beste av dem som har krysset floden.
Slik hyller de ham, den store vismann.
Det finnes ikke maken til deg i hele verden med alle dens guder.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt.