Slik er det sagt 16

Pathamasekhasutta

Første tekst om eleven

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Når en elev som ennå ikke har nådd fram til full mestring av sinnet, men som streber etter å oppnå den uforlignelige frihet fra alle bindinger, gjør treningen til en del av seg selv, kan jeg ikke se noe annet som er til større hjelp for ham, munker, enn målrettet oppmerksomhet. Den som har en målrettet oppmerksomhet, fordriver usunne egenskaper og utvikler sunne egenskaper.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Målrettet oppmerksomhet er til den største hjelp
for en munk som fortsatt er under opplæring
og ønsker å nå det høyeste mål.
En munk som trener målrettet,
vil klare å fri seg fra lidelsen.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.