Slik er det sagt 18

Sanghabhedasutta

Splittelse av munkeforsamlingen

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes én hendelse som er til sorg og skade for mange mennesker, til sorg, skade og ulykke for guder og mennesker. Hvilken hendelse er det? Det er splittelse av munkeforsamlingen. Hvis munkeforsamlingen blir splittet, kommer noen til å krangle med hverandre, noen kommer til å skjelle hverandre ut, noen kommer til å danne klikker og noen kommer til å avvise hverandre. Det skaper ingen tillit blant slike som fra før av ikke hadde tillit til oss, og det vil få noen av dem som hadde tillit til oss, til å miste denne tilliten.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Den som splitter munkeforsamlingen,
fortjener å bli i helvete en hel verdensalder,
fordi han er kranglevoren og liker å gjøre urett.
Han mister sin indre ro når han
bryter forsamlingens enighet.
I en hel verdensalder
kommer han til å bli pint i helvete.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.