Slik er det sagt 19

Sanghasamaggasutta

Munkeforsamlingens enighet

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes én hendelse som er til nytte og glede for mange mennesker, til nytte, glede og lykke for guder og mennesker. Hvilken hendelse er det? Det er når det er enighet i munkeforsamlingen. Hvis munkeforsamlingen er enig, kommer ingen til å krangle med hverandre, ingen kommer til å skjelle hverandre ut, ingen kommer til å holde sammen og ingen kommer til å avvise hverandre. Det skaper tillit blant slike som fra før av ikke hadde tillit til oss, og det vil bidra til å styrke tilliten hos dem som allerede har tillit til oss.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Forsamlingens enighet gir glede
og harmoni mellom munkene.
Den som gleder seg over enighet
og står fast på det som er rett,
mister ikke sin indre ro.
Når han skaper enighet i forsamlingen,
kan han glede seg i himmelen
i en hel verdensalder.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.