Slik er det sagt 20

Padutthacittasutta

Den som har et fordervet sinn

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Jeg kan se hvordan en person tenker, munker, og når jeg ser en som har et fordervet sinn, vet jeg at hvis han skulle dø her og nå, vil han stupe like lukt i helvete. Og hvorfor? Fordi sinnet hans er fordervet, munker. Det er derfor noen personer havner i helvete etter at de er døde.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Da den oppvåknede fikk se en person med fordervet sinn,
forklarte han saken for munkene:
‘Hvis denne personen skulle dø her og nå,
havner han like i helvete, siden sinnet hans er fordervet.
Han får det slik han selv har lagt opp til det.
Den som har et fordervet sinn, får det ille selv.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.