Slik er det sagt 23

Ubhayatthasutta

Dobbelt resultat

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes én ting som gir dobbelt resultat hvis den blir utviklet og praktisert mye, fordi den gir godt resultat både her og nå og senere. Hvilken ene ting er det? Det er å være utrettelig i det som er sunt og godt. Dette er den ene tingen som gir dobbelt resultat hvis den blir utviklet og praktisert mye, fordi den gir godt resultat både her og nå og senere.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“De vise roser utrettelig praksis
i å gjøre gode gjerninger.
Den vise oppnår to mål
ved sin utrettelige praksis.

Han når målet i denne verden,
og han når målet i den neste.
Den som oppnår målet,
kan kalles en klok mann, en vismann.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.