Slik er det sagt 24

Atthhipuñjasutta

Knokkelhaugen

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Hvis noen hadde samlet sammen og tatt vare på alle knoklene en person etterlater seg etter utallige liv gjennom en hel verdensalder, ville det ha blitt en knokkelhaug så stor som Vipula-fjellet, munker.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Om vi samler knoklene etter én person
han etterlater seg gjennom en verdensalder,
blir det en haug så stor som et fjell
sa den store vismannen.

Om vi regner på dette,
blir haugen så stor som Vipula-fjellet
nord for Gribbetoppen,
fjellfestningen i Magadha.

Men når en person har den rette forståelsen
av de fire edle sannhetene:
lidelsen, lidelsens opphav,
lidelsens opphør og den åttedelte vei

som fører til lidelsens opphør,
blir han i høyden gjenfødt sju ganger
før han gjør slutt på all lidelse
og bryter alle bånd.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.