Slik er det sagt 25

Musavadasutta

Løgn

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Har en person først begått én overtredelse, finnes det ikke den ugjerning han ikke er i stand til å begå. Og hvilken overtredelse snakker jeg om, munker? Det er å lyve med vitende og vilje.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Ingen ugjerning er utenkelig
for den som med vitende og vilje
sier noe som ikke er sant,
og som avviser den annen verden.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.