Slik er det sagt 26

Danasutta

Gaver

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Hvis alle hadde vært like godt kjent med fruktene av å gi og dele med andre slik jeg kjenner dette, munker, ville ingen ha spist noe uten å dele med andre, og de ville heller ikke ha sluppet gjerrigheten inn i sinnet og latt den få fotfeste der. Om han så satt med sin siste matbit, sin siste smule, ville han ikke ha spist den uten å dele, hvis det var andre der å dele den med. Men siden ikke alle er like godt kjent med fruktene av å gi og dele med andre slik jeg kjenner dette, munker, spiser de uten å dele med andre, og de slipper gjerrigheten inn i sinnet og lar den få fotfeste der.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Hvis alle hadde kjent, sa den store vismann,
de gode fruktene av å dele med andre,
ville de ha kvittet seg med gjerrigheten
og funnet fred og klarhet i sinnet.

Gaver gitt til de edle når det sømmer seg,
gir store frukter, alt etter gaven.
Den som gir mat til dem som fortjener det,
kommer til himmelen etter døden.

Og når de er kommet til himmelen,
gleder og fryder de seg over alt som er vakkert.
Slik er fruktene av å dele med andre.
Dette kan de gavmilde glede seg over.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.