Slik er det sagt 34

Atapisutta

Pågangsmot

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“En munk som ikke har pågangsmot og innsatsvilje, klarer ikke å nå full oppvåkning. Han klarer ikke å oppnå nibbana, og han klarer heller ikke å oppnå full frihet fra alt som binder. Men en munk som har pågangsmot og innsatsvilje, kan klare å nå full oppvåkning. Han kan klare å oppnå nibbana, og han kan klare å oppnå full frihet fra alt som binder.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“En munk uten pågangsmot og innsatsvilje,
en slappfisk som mangler energi,
en skamløs sløving som mangler respekt,
er ute av stand til å oppnå
den høyeste, fullkomne oppvåkning.

Men den som øver oppmerksomhet,
som er klok og praktiserer meditasjon,
som har pågangsmot og innsatsvilje,
som ikke gir opp for tidlig,
kan knuse dødens og fødselens lenker
og oppnå den høyeste, fullkomne oppvåkning.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.