Slik er det sagt 36

Dutiyakuhanasutta

Andre tekst om svindel

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Vi lever ikke det opphøyde liv for å svindle og bedra folk, munker, ikke for å motta heder, berømmelse og ære, og ikke for å bli kjent og berømt. Vi lever det opphøyde liv for å vinne innsikt og forståelse.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Det opphøyde liv er basert på
innsikt og forståelse,
uansett hva ryktene sier, sa Mesteren,
han som har fordypet seg i nibbana.
Dette er den veien som store personligheter
og store vismenn følger.

De som praktiserer den læren
som den oppvåknede har lagt fram,
gjør slutt på lidelsen
og følger lærerens rettledninger.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.