Slik er det sagt 38

Vitakkasutta

Tanker

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Han som har kommet fram til sannheten, arahanten, den fullkomment oppvåknede, tenker ofte på to ting, munker. Han tenker på fred og han tenker på å være alene. Den som har kommet fram til sannheten, vil ikke skade noen. Fordi han ikke vil skade noen og fordi han ikke vil begå vold mot noen, tenker han ofte at på denne måten skader han ingen levende vesener om de enn er raske eller sene av seg.

Han som har kommet fram til sannheten, trives med å være alene og gleder seg over ensomhet, munker. Derfor tenker han ofte på at han har lagt alt usunt bak seg. Derfor bør dere også tenke på ikke å skade noe levende vesen, munker. Når dere tenker slik, vil dere tenke mye på at dere ikke skal skade noe levende vesen, uansett om de er raske eller sene av seg.

Dere bør trives med å være alene og glede dere over ensomhet, munker. Da vil dere ofte spørre dere selv: ‘Hva er det som er usunt? Hva er det jeg ikke har lagt bak meg? Hva skal jeg legge bak meg?'”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Han som har kommet fram til sannheten,
den oppvåknede som holder ut ting andre ikke holder ut,
har to ting i tankene: den første av dem er fred, sier han.
og han forklarer at den andre av dem er ensomhet.

Den store vismannen har fordrevet mørket
og lagt det bak seg, slik at han har fullt herredømme
og er uten noen negative tendenser i sinnet.

Han som var Vessantara er fri fra all grådighet.
Vismannen bærer sitt siste legeme.
Han har overvunnet døden
og lagt alderdommen bak seg.

Som når en mann står på et høyt fjell
og har utsikt over alt folket nedenfor,
slik har også vismannen steget opp
på sannhetens høyeste terrasse og kan se alt.

Han som har lagt bak seg alle sorger
og beseiret fødsel og alderdom,
ser at folket har sorger
og har medfølelse med dem.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.