Slik er det sagt 40

Vijjasutta

Kunnskap

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Uvitenhet fører til usunne sinnstilstander, og mangel på selvrespekt og mangel på respekt for andre følger med dette, munker. Kunnskap fører derimot til sunne sinnstilstander med selvrespekt og respekt for andre.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Alle vonde tilstander i denne verden eller den neste
springer ut av uvitenhet sammen med lengsler og grådighet.
Siden den som har onde ønsker, verken har selvrespekt
eller respekt for andre, begår han onde handlinger
og disse fører ham til helvete.
Derfor bør munken skaffe seg kunnskap
og overvinne alle lengsler, all grådighet og all uvitenhet.
Hvis han skaffer seg kunnskap, vinner han over helvete.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.