Slik er det sagt 41

Paññaparihinasutta

Tap av visdom

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“De som taper den edle visdom, har virkelig lidd et tap, munker. De lever et smertefullt liv med sorger, klager og bekymringer, og etter døden kan de regne med å havne i dårlige kår. Men de som ikke taper den edle visdom, har ikke lidd noe tap. De lever lykkelig uten sorger, klager og bekymringer, og etter døden kan de regne med å komme i gode kår.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Noen taper sin visdom. Og se!
De tror at denne verden med alle dens guder,
med subjekt og objekt er reell!

Men visdom er best av alt i verden
fordi den fører til løsrivelse.
Den som har rett forståelse,
frir seg fra tilblivelse og eksistens.

De guder og mennesker som har oppnådd
full oppvåkning og som har oppmerksomhet,
og bærer sitt siste legeme,
ønsker seg bare smilende visdom.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.