Slik er det sagt 42

Sukkadhammasutta

Verdens voktere

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes to lyse holdninger som er verdens voktere, munker. Hvilke to? Det er selvrespekt og det er respekt for andre. Hvis disse to lyse holdningen ikke hadde voktet verden, ville ingen ha gjort noen forskjell mellom sin mor, sin mors søster, sin morbrors hustru, sin lærers hustru eller andre kvinner som fortjener respekt. Verden ville ha forfalt i promiskuitet som blant geiter, sauer, høns, svin, hunder og sjakaler. Men siden disse to lyse holdningene vokter verden, vet man forskjell på sin mor, sin mors søster, sin morbrors hustru, sin lærers hustru eller andre kvinner som fortjener respekt.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“De som verken har selvrespekt
eller respekt for andre,
har mistet sine lyse røtter
og går mot fødsel og død.

Men de som har selvrespekt og respekt for andre,
har alltid et solid fotfeste.
De styrker sin edle livsførsel,
og for disse gode mennesker skjer ingen ny tilblivelse.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.