Slik er det sagt 44

Nibbanadhatusutta

To former for nibbana

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes to former for nibbana, munker. Hvilke to? Det er nibbana med en gjenværende rest og det er nibbana uten gjenværende rest.

Men hva er nibbana med en gjenværende rest, munker? Sett at vi har en munk som er en arahant, som har kvittet seg med sinnets forurensninger, som har gjennomført treningen og gjort det som skal gjøres, som har lagt fra seg børa og nådd målet, som har fridd seg fra tilblivelsens lenker og oppnådd innsikt og frigjøring. Hvis han likevel fortsatt opplever behag og ubehag gjennom sine fem sanser slik at han opplever godt og vondt, da kaller vi hans frihet fra begjær, frihet fra hat og frihet fra uvitenhet for nibbana med en gjenværende rest.

Hva er så nibbana uten gjenværende rest, munker? Sett at vi har en munk som er en arahant, som har kvittet seg med sinnets forurensninger, som har gjennomført treningen og gjort det som skal gjøres, som har lagt fra seg børa og nådd målet, som har fridd seg fra tilblivelsens lenker og oppnådd innsikt og frigjøring. Hvis alle sansene hans er kjølnet, slik at han ikke lenger søker nytelser, kaller vi det nibbana uten gjenværende rest, munker.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Han som ser, og som er uten bindinger,
har forklart to former for nibbana.
Den ene kan vi oppleve her og nå.
Selv om den har en gjenværende rest,
er strømmen mot nye tilblivelser skåret over.
Den tilstand der alle tilblivelser er opphørt,
ligger fortsatt i fremtiden.

De som opplever denne usammensatte tilstand,
som har frigjort sinnet og skåret over
strømmen mot nye tilblivelser,
de har nådd fram til lærens kjerne
og er glade over at det er slutt.
De har sluppet taket i alle tilblivelser.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.