Slik er det sagt 45

Patisallanasutta

Ensom meditasjon

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Dere bør like ensomhet, munker, dere bør trives med ensomhet, der dere praktiserer konsentrasjon av sinnet, dere bør ikke forakte innsikt, og dere bør ofte sitte i enerom. Den som gjør dette, kan regne med ett av to resultater: innsikt her og nå, eller, om det fortsatt er noe som henger igjen, er han i det minste sikret mot tilbakefall.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Den kloke som har fred i sinnet,
som praktiserer oppmerksomhet og meditasjon,
ser sannheten slik den er,
og lengter ikke etter sansenytelser.

De gode, som ikke henfaller til slapphet,
men ser farene ved å være lat,
er ikke i stand til å falle tilbake,
for de nærmer seg nibbana.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.