Slik er det sagt 46

Sikkhanisamsasutta

De fordeler treningen kan gi

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Dere bør bestrebe dere etter å oppnå de fordeler treningen kan gi, munker, det vil si for å oppnå videre visdom og frigjøringens essens, og for å mestre oppmerksomheten. Hvis dere gjør dette, kan dere regne med ett av to resultater: innsikt her og nå, eller, om det fortsatt er noe som henger igjen, er dere i det minste sikret mot tilbakefall.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Vismannen som bærer sitt siste legeme,
som har beseiret Mara og lagt alderdommen bak seg,
har fullført treningen og ikke forlatt sannheten.
Han har den høyeste visdom
og han ser slutten på tilblivelsen.

Derfor bør dere alltid meditere ivrig
og ha god konsentrasjon.
Vær iherdige, så vil også dere se slutten på tilblivelsen.
Overvinn Mara med hele hans hær, munker,
og legg all tilblivelse og død bak dere.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.