Slik er det sagt 49

Ditthigatasutta

Feilaktige holdninger

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes to feilaktige holdninger som gjør at noen guder og mennesker blir sittende fast, munker, mens andre går for langt, mens de som har evnen til å se, kan se dem som de er.

På hvilken måte blir noen sittende fast? Noen guder og mennesker er så besnæret og begeistret for tilblivelse at de slett ikke blir interessert eller glade når de hører om en lære om å avslutte tilblivelsen, og de blir ikke tiltrukket av den. På den måten blir noen sittende fast, munker.

På hvilken måte går noen for langt? Det er noen som vemmes og føler en slik avsky og motvilje overfor tilblivelse at de fryder seg over tilintetgjørelsen, og de sier: ‘Siden jeg blir utslettet og går til grunne når jeg dør, når kroppen går i oppløsning, kommer jeg ikke til å eksistere etter døden. Dette er sannhet, dette er bra, dette er slik saken forholder seg.' På den måten går noen for langt, munker.

På hvilken måte kan de som har evnen til å se, se dem som de er? Det er når en munk ser det som er blitt til som det som er blitt til. Når han ser det som er blitt til som det som er blitt til, vender han seg bort fra det som er blitt til. Han føler ingen lidenskap for det, og han foretrekker at det skal ta slutt.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Den som ser det som er blitt til som det som er blitt til,
og som er i stand til å gå forbi det som er blitt til,
finner frihet i virkeligheten slik den er
og har ikke lenger noe begjær etter tilblivelse.
Han har full forståelse av det som er blitt til
og har ikke noe begjær etter tilblivelse eller tilintetgjørelse.
Når munken ser at det som er blitt til, går til grunne,
opplever han ingen flere tilblivelser.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.