Slik er det sagt 52

Pathamavedanasutta

Den første teksten om følelsene

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes tre slags følelser, munker. Hvilke tre? Det er gode følelser, vonde følelser, følelser som verken er vonde eller gode. Dette er de tre følelsene.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Den oppvåknedes elev er konsentrert,
han har klar forståelse og oppmerksomhet.
Han forstår følelsene og hvordan de blir til.
Han forstår også hvordan de tar slutt
og metoden for å avslutte dem.
En munk som har gjort slutt på følelsene,
ønsker seg ikke mer. Han har nådd det endelige nibbana.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.