Slik er det sagt 53

Dutiyavedanasutta

Den andre teksten om følelsene.

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes tre slags følelser, munker. Hvilke tre? Det er gode følelser, vonde følelser, følelser som verken er vonde eller gode. Gode følelser bør betraktes som vonde, vonde følelser bør betraktes som en torn, og følelser som verken er vonde eller gode, bør betraktes som forgjengelige. Når en munk betrakter følelsene slik, kan han kalles en edel munk som ser tingene som de er, som har skåret bort begjæret og brutt lenkene. Han har den rette forståelsen og har gjort slutt på lidelsen.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“En munk som ser gode følelser som vonde,
som ser vonde følelser som en torn
og ser følelser som verken er
vonde eller gode som forgjengelige,
han ser tingene som de er.

Når dette fører ham til frigjøring
er han en som har rett forståelse
og som har lagt alle bindinger bak seg.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.