Slik er det sagt 54

Pathamaesanasutta

Første tekst om lengsler

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes tre lengsler, munker. Hvilke tre? Det er lengsel etter sansenytelser, lengsel etter tilblivelse og lengsel etter det opphøyde liv. Dette er de tre lengslene.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Den oppvåknedes elev er konsentrert,
han har klar forståelse og oppmerksomhet.
Han forstår lengslene og hvordan de blir til.
Han forstår også hvordan de tar slutt
og metoden for å avslutte dem.
En munk som har gjort slutt på lengslene,
ønsker seg ikke mer. Han har nådd det endelige nibbana.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.