Slik er det sagt 55

Dutiyaesanasutta

Andre tekst om lengsler

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes tre lengsler, munker. Hvilke tre? Det er lengsel etter sansenytelser, lengsel etter tilblivelse og lengsel etter det opphøyde liv. Dette er de tre lengslene.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Lengsel etter sansenytelser,
lengsel etter tilblivelse
og lengsel etter det opphøyde liv—
dette er tre feilaktige holdninger
som forvrenger sannheten.

Hvis en munk slipper taket i alle lidenskaper
og befrir seg fra all grådighet,
vil lengslene falle til ro
og de feilaktige holdningene forsvinner.
Når lengslene forsvinner,
spør han ikke lenger om det eller det.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.