Slik er det sagt 56

Pathamaasavasutta

Første tekst om usunne tendenser

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes tre usunne tendenser, munker. Hvilke tre? Det er den usunne tendensen til sansenytelser, den usunne tendensen til tilblivelse og den usunne tendensen til uvitenhet. Dette er de tre usunne tendensene.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Den oppvåknedes elev er konsentrert,
han har klar forståelse og oppmerksomhet.
Han forstår tendensene og hvordan de blir til.
Han forstår også hvordan de tar slutt
og metoden for å avslutte dem.
En munk som har gjort slutt på tendensene,
ønsker seg ikke mer. Han har nådd det endelige nibbana.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.