Slik er det sagt 57

Dutiyaasavasutta

Andre tekst om usunne tendenser

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes tre usunne tendenser, munker. Hvilke tre? Det er den usunne tendensen til sansenytelser, den usunne tendensen til tilblivelse og den usunne tendensen til uvitenhet. Dette er de tre usunne tendensene.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Den som har kvittet seg med
den usunne tendensen til sansenytelser,
som har fridd seg fra uvitenhet,
som har gjort slutt på den usunne
tendensen til tilblivelse
og som er fri, uten bindinger,
bærer sitt siste legeme
og har beseiret Mara og hans hær.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.