Slik er det sagt 58

Tanhasutta

Begjær

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes tre former for begjær, munker. Hvilke tre? Det er begjær etter sansenytelser, tilblivelsesbegjær og ødeleggelsestrang. Dette er de tre formene for begjær.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Lenket til begjærets åk, med et sinn
som krever tilblivelse og ødeleggelse,
strever de under Maras åk
og blir ikke kvitt sine lenker.
Disse vesenene vandrer i kretsløpet
og må stadig fødes og dø.

De som har kvittet seg med grådigheten,
som ikke krever tilblivelse og ødeleggelse,
de har gått over til den andre bredden
når de er kvitt sine usunne tendenser.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.