Slik er det sagt 7

Sabbapariññasutta

Om å forstå altet

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Den som ikke kjenner og ikke forstår altet, munker, som ikke har løsrevet sitt sinn fra det og ikke sluppet taket i det, er ikke i stand til å fri seg fra lidelsen. Men den som kjenner og forstår altet, som har løsrevet sitt sinn fra det og sluppet taket i det, er i stand til å fri seg fra lidelsen.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Den som har erkjent altet som alt
og ikke føler noen lengsel etter det,
han har forstått alt
og lagt alle lidelser bak seg.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.