Slik er det sagt 72

Nissaraniyasutta

Metoder for å bli fri

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes tre metoder for å bli fri, munker. Hvilke tre? Å gi avkall gir frihet fra sansenytelser, formløshet gir frihet fra former, og avslutning gir frihet fra alt som er blitt til gjennom betinget tilblivelse. Dette er de tre metodene for å bli fri.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“Den som har opplevd frihet fra sansenytelser
og som har kommet seg løs fra formene,
som har lagt all betinget eksistens bak seg
og som hele tiden trener iherdig,
han er en munk som ser tingene som de er
og som en følge av dette, blir han fri.
Han er en vismann som har lagt lenkene bak seg,
og med fred i sitt indre har han full innsikt.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.