Slik er det sagt 74

Puttasutta

Sønner

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes tre slags sønner her i verden, munker. Hvilke tre? Det er han som er bedre enn foreldrene, han som er likeverdig med foreldrene, og han som er verre enn foreldrene. Hvordan er han som er bedre enn foreldrene, munker? Sett at mor og far ikke har tatt tilflukt til Buddha, til læren eller til munkefellesskapet, at de ikke avstår fra å drepe og stjele, at de ikke avstår fra urette sansenytelser, at de ikke avstår fra å lyve og fra å beruse seg, at de har dårlig moral og er ondsinnede. Men de får en sønn som tar tilflukt til Buddha, til læren og til munkefellesskapet, som avstår fra å drepe og stjele, som avstår fra urette sansenytelser, som avstår fra å lyve og fra å beruse seg, som har god moral og et vakkert sinn. Dette er en sønn som er bedre enn foreldrene, munker.

Hvordan er han som er likeverdig med foreldrene? Sett at mor og far tar tilflukt til Buddha, til læren og til munkefellesskapet, at de avstår fra å drepe og stjele, at de avstår fra urette sansenytelser, at de avstår fra å lyve og fra å beruse seg, at de har god moral og et vakker sinn. De får en sønn som tar tilflukt til Buddha, til læren og til munkefellesskapet, som avstår fra å drepe og stjele, som avstår fra urette sansenytelser, som avstår fra å lyve og fra å beruse seg, som har god moral og et vakkert sinn. Dette er en sønn som er likeverdig med foreldrene, munker.

Hvordan er han som er verre enn foreldrene? Sett at mor og far tar tilflukt til Buddha, til læren og til munkefellesskapet, at de avstår fra å drepe og stjele, at de avstår fra urette sansenytelser, at de avstår fra å lyve og fra å beruse seg, at de har god moral og et vakker sinn. Men de får en sønn som ikke tar tilflukt til Buddha, til læren eller til munkefellesskapet, som ikke avstår fra å drepe og stjele, som ikke avstår fra urette sansenytelser, som ikke avstår fra å lyve og fra å beruse seg, som har dårlig moral og er ondsinnet. Dette er en sønn som er verre enn foreldrene, munker. Og dette er de tre slags sønner her i verden, munker.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“Den som er klok, ønsker seg en sønn
som er bedre enn ham, eller likeverdig.
Han ønsker seg ikke en som er dårligere
og som gjør skam på familien.

Men slike sønner som følger Buddhas lære,
som har tillit og som har god moral,
som er hyggelige å snakke med
og som ikke er gjerrige,
de stråler i vennekretsen
som månen fra skyfri himmel.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.