Slik er det sagt 75

Avutthikasutta

Tørken

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes tre slags personer i verden. Hvilke tre? Han som er som en tørke, han som er som lokale regnbyger og han som er som et omfattende regnvær.

Hva slags person er det som er som en tørke, munker? Det er en person som ikke gir gaver til noen, som ikke gir mat, drikke, klær, transport, kransere, røkelse, parfyme, bolig eller lys til noen filosof eller brahman og heller ikke til fattige og trengende tiggere. Denne personen er som en tørke.

Hva slags person er det som er som lokale regnbyger, munker? Det er en person som gir gaver til noen, men ikke til andre, som gir mat, drikke, klær, transport, kransere, røkelse, parfyme, bolig og lys til noen filosofer og brahmaner, men ikke til alle, til noen fattige og trengende tiggere, men ikke til alle. Denne personen er som lokale regnbyger.

Hva slags person er det som er som et omfattende regnvær, munker? Det er en person som gir gaver til alle, som gir mat, drikke, klær, transport, kransere, røkelse, parfyme, bolig og lys til alle filosofer og brahmaner og til alle fattige og trengende tiggere uten å gjøre forskjell. Denne personen er som et omfattende regnvær.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“Ikke til filosofer, ikke til brahmaner, ikke til trengende tiggere
gir han noen gaver, verken mat eller drikke.
En slik person er som en tørke, og kalles en ussel fyr.

Han deler med noen, men andre får ikke noe,
og forstandige folk sier han er som lokale regnbyger.

Den som har medfølelse med alt som lever, deler gjerne med andre.
Han gir sine gaver med glede og oppfordrer også andre til å gi.

Han er som en tordnende regnsky som øser ut regn i fossende strømmer
over både berg og dal, over både høye og lave.

Nettopp slik er den som har lagt seg opp midler med rettmessig flid,
og metter de trengende med mat og med drikke.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt.