Slik er det sagt 76

Sukhapatthanasutta

Tre former for lykke

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Den som er klok, bør ta vare på sin moral fordi han ønsker seg tre former for lykke, munker. Hvilke tre? Den som er klok, bør ta vare på sin moral fordi han ønsker seg ros. Den som er klok, bør ta vare på sin moral fordi han ønsker seg rikdom. Den som er klok, bør ta vare på sin moral fordi han ønsker å komme til himmelen etter at han er død. Dette er de tre formene for lykke som en klok mann bør ta vare på sin moral for.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“Den kloke bør ta vare på sin moral
fordi han ønsker seg tre former for lykke:
Ros, rikdom, og senere glede i himmelen.

Hvis man følger en som gjør ondt,
vil man selv bli mistenkt for det samme,
selv om man intet ondt gjør,
og man vil få et dårlig rykte.

Man blir slik ens venner er,
maken til dem man følger
og holder seg i lag med.

Man blir som dem man har selskap med,
og man blir som dem man har kontakt med,
slik ei pil som er innsatt med gift,
forurenser alle pilene i koggeret.

Derfor bør den vise holde seg unna de onde,
av frykt for at det skal smitte over på ham.

Trer man en råtten fisk
inn på en snor av flettet gras,
vil graset også lukte råttent.
Slik også med omgang med tosker.

Pakker man inn røkelse
i et blad, vil også bladet
dufte godt av røkelsen.
Slik også med omgang med vismenn.

Derfor vil den vise huske denne
lignelsen om bladkurven
og vite hva som vil skje med ham.

Du bør ikke ha omgang med dårlige mennesker,
men pleie omgang med dem som er gode.
De dårlige trekker deg ned i helvete,
mens de gode kommer til himmelen.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt