Slik er det sagt 79

Parihanasutta

Frafall

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det er tre ting som kan føre til at en munk under opplæring faller fra, munker. Hvilke tre? Det er hvis munken under opplæring blir for opptatt av andre aktiviteter og heller vil drive med disse. Det er hvis han blir for opptatt av unyttig skravling og heller vil drive med dette. Og det er hvis han er for glad i å sove og heller vil drive med dette. Dette er de tre tingene som kan føre til at en munk under opplæring faller fra.

“Det er tre ting som kan føre til at en munk under opplæring ikke faller fra, munker. Hvilke tre? Det er hvis munken under opplæring ikke blir for opptatt av andre aktiviteter og ikke heller vil drive med disse. Det er hvis han ikke blir for opptatt av unyttig skravling og ikke heller vil drive med dette. Og det er hvis han ikke er for glad i å sove og ikke heller vil drive med dette. Dette er de tre tingene som kan føre til at en munk under opplæring ikke faller fra.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“En munk som er for opptatt av andre aktiviteter,
av skravling og av søvn, og som er for urolig til sinns,
er ute av stand til å oppnå den uforlignelige oppvåkning.
Men den som har få gjøremål, ikke henfaller til søvn
og finner ro i sinnet, kan oppnå den uforlignelige oppvåkning.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt