Slik er det sagt 8

Manapariññasutta

Om å forstå stoltheten

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Den som ikke kjenner og ikke forstår stoltheten, munker, som ikke har løsrevet sitt sinn fra den og ikke sluppet taket i den, er ikke i stand til å fri seg fra lidelsen. Men den som kjenner og forstår stoltheten, som har løsrevet sitt sinn fra den og sluppet taket i den, er i stand til å fri seg fra lidelsen.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“Folk er som besatt av stolthet,
de brisker seg av stolthet over tilværelsen.
Siden de ikke forstår stoltheten,
kommer de til å oppleve flere tilblivelser.
Men de som kvitter seg med stoltheten,
som frir seg fra stolthetens ødeleggende kraft,
de overvinner stolthetens lenker
og legger alle lidelser bak seg.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.