Slik er det sagt 82

Devasaddasutta

Hva gudene sier

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Gudene uttaler seg ved tre forskjellige anledninger når disse inntreffer, munker. Hvilke tre? Når en elev av den edle tenker på å rake av seg hår og skjegg, iføre seg den gule kappen, forlate hjemmet og gå ut i hjemløsheten, sier gudene: ‘Denne eleven av den edle tenker på å gå til kamp mot Mara!' Dette er den første anledningen der gudene uttaler seg. Når den edles elev tar fatt på treningen og utvikler de sju faktorene som fører til oppvåkning, sier gudene: ‘Denne eleven av den edle går til kamp mot Mara!' Dette er den andre anledningen der gudene uttaler seg.

Når den edles elev har utslettet sinnets forurensninger, og fri fra forurensninger i sinnet selv har forstått og virkeliggjort sinnets frigjøring gjennom visdom og hviler i denne her og nå, sier gudene: ‘Denne eleven av den edle har seiret i kampen og går seirende fram i første rekke!' Dette er den tredje anledningen der gudene uttaler seg. Og dette er de tre anledningene der gudene uttaler seg, når de inntreffer, munker.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“Selv gudene hyller den erfarne kriger,
den fullkomment oppvåknedes elev,
når de ser at han seirer i kampen:
‘Hill deg, du store helt,
som seiret i den vanskelige kampen!

Du vant over dødens hær
som ville forhindre din frigjøring!'
Slik hyller gudene han som har nådd målet,
selv om de ikke kan se
hvordan han beseiret dødens makt.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt.