Slik er det sagt 84

Bahujanahitasutta

Til glede og nytte for mange

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det er tre personer som har stått fram i verden til glede og nytte for mange mennesker, som har medfølelse med verden og er til glede, nytte og hjelp for guder og mennesker. Hvilke tre? Her står en som er kommet fram til sannheten fram her i verden. Han er en arahant, en Mester som har våknet fullt og helt ved egen hjelp. Han har fullkommen kunnskap og levemåte, han er lykkelig, han er en som kjenner verden,—en uforlignelig trener for folk som kan trenes,—guders og menneskers lærer, en våken Mester. Han underviser i en lære som er vakker på begynnelsen, vakker på midten og vakker på slutten, som er hel og komplett både i form og innhold, og han forklarer hvordan man kan praktisere det opphøyde liv. Dette er den første av de tre personene som har stått fram i verden til glede og nytte for mange mennesker, som har medfølelse med verden og er til glede, nytte og hjelp for guder og mennesker, munker.

Videre er det en elev av denne læreren. Han er en munk som er en arahant, som har kvittet seg med sinnets forurensninger, som har gjennomført treningen, gjort det som skal gjøres, lagt fra seg børa, nådd fram til målet, kvittet seg med alt som binder til ny tilblivelse og har nådd frihet gjennom fullkommen forståelse. Han underviser også i en lære som er vakker på begynnelsen, vakker på midten og vakker på slutten, som er hel og komplett både i form og innhold, og han forklarer hvordan man kan praktisere det opphøyde liv. Dette er den andre av de tre personene som har stått fram i verden til glede og nytte for mange mennesker, som har medfølelse med verden og er til glede, nytte og hjelp for guder og mennesker, munker.

Videre er det en elev av denne læreren. Han er fortsatt under opplæring, men han er på rett vei, han er lærd og har god moral. Han underviser også i en lære som er vakker på begynnelsen, vakker på midten og vakker på slutten, som er hel og komplett både i form og innhold, og han forklarer hvordan man kan praktisere det opphøyde liv. Dette er den tredje av de tre personene som har stått fram i verden til glede og nytte for mange mennesker, som har medfølelse med verden og er til glede, nytte og hjelp for guder og mennesker, munker. Og dette er de tre personene som har stått fram i verden til glede og nytte for mange mennesker, som har medfølelse med verden og er til glede, nytte og hjelp for guder og mennesker, munker.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“Læreren er verdens fremste vismann
og nest etter ham kommer eleven som har utviklet sitt sinn..
Som nummer tre kommer han som er under opplæring,
som har lært mye og som har god moral.

Disse tre er de beste av guder og mennesker.
De bringer lys og de taler om læren.
De har åpnet porten til det som ikke dør,
og hjulpet mange til å fri seg fra lenkene.

De som følger den veien som er blitt proklamert
av den fremste av alle karavaneførere,
gjør slutt på lidelsen her og nå,
hvis de iherdig følger Mesterens råd.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt.