Slik er det sagt 85

Asubhanupassisutta

Betraktning av det urene

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Dere bør betrakte det urene i kroppen, munker. Dere bør etablere konsentrasjon på innpust og utpust, og dere bør betrakte alle sammensatte fenomener som forgjengelige. Når dere betrakter det urene i kroppen, forsvinner den lidenskapelige lengselen etter rene elementer. Når dere etablerer konsentrasjon på innpust og utpust, forsvinner skadelige tanker om ytre ting. Når dere betrakter alle sammensatte fenomener som forgjengelige, forsvinner uvitenheten og kunnskap oppstår.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“En iherdig munk som betrakter det urene i kroppen,
som er oppmerksom på pusten, som også
har latt alle sammensatte fenomener falle til ro,
det er en munk som ser alt slik det er.
Han er en munk med rett syn,
noe som fører til at han blir fri,
rolig til sinns og med full innsikt.
Han er en vismann som har kvittet seg med lenkene.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt.