Slik er det sagt 86

Dhammanudhammapatipannasutta

Om å praktisere læren i alle dens detaljer

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Når en munk som praktiserer læren i alle dens detaljer, skal forklare læren, bør han tale i samsvar med læren, og ikke i motsetning til den, og han bør tenke i samsvar med læren og ikke i motsetning til den. Når han unngår disse to feilene, bevarer han sin sinnslikevekt og lever med oppmerksomhet og klar forståelse.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“En munk som gleder og fryder seg over læren
og som tenker nøye gjennom den og husker den,
faller ikke bort fra den gode læren.
Om han står eller går, ligger eller sitter,
har han styring på seg selv og oppnår indre fred.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt