Slik er det sagt 87

Andhakaranasutta

Det som gjør blind

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes tre usunne tanker som forårsaker blindhet, munker. De sperrer for synet, stenger for kunnskaper, ødelegger visdommen, skaper problemer og fører ikke til nibbana. Hvilke tre? Tanker om sansenytelser forårsaker blindhet, munker. De sperrer for synet, stenger for kunnskaper, ødelegger visdommen, skaper problemer og fører ikke til nibbana. Tanker om vold forårsaker blindhet, munker. De sperrer for synet, stenger for kunnskaper, ødelegger visdommen, skaper problemer og fører ikke til nibbana. Tanker om å skade andre forårsaker blindhet, munker. De sperrer for synet, stenger for kunnskaper, ødelegger visdommen, skaper problemer og fører ikke til nibbana.

Det finnes tre sunne tanker som ikke forårsaker blindhet, munker. De åpner øyene, åpner for kunnskap og øker visdommen, skaper ingen problemer og fører til nibbana. Hvilke tre? Tanker på å gi avkall forårsaker ikke blindhet, munker. De åpner øyene, åpner for kunnskap og øker visdommen, skaper ingen problemer og fører til nibbana. Tanker på ikke-vold forårsaker ikke blindhet, munker. De åpner øyene, åpner for kunnskap og øker visdommen, skaper ingen problemer og fører til nibbana. Tanker om å unngå å skade andre forårsaker ikke blindhet, munker. De åpner øyene, åpner for kunnskap og øker visdommen, skaper ingen problemer og fører til nibbana.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“Tre sunne tanker bør man tenke,
tre usunne bør man unngå.
Har man kontroll over tankenes strøm,
finner man ro i sinnet,
slik regnet vasker bort gammelt støv.
Slik finner man fullkommen fred i sitt indre.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt