Slik er det sagt 88

Antaramalasutta

Indre forurensninger

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det finnes tre indre forurensninger, indre fiender, indre rivaler, indre mordere og indre motstandere, munker. Hvilke tre? Grådighet er en indre forurensning, en indre fiende, en indre rival, en indre morder og en indre motstander. Det samme er hat og vrangforestillinger. Så dette er de tre indre forurensningene, indre fiendene, indre rivalene, indre morderne og indre motstanderne, munker.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“Grådighet skaper problemer og forderver sinnet.
Folk forstår ikke hvilke farer som er knyttet til dette.
Den grådige vet ikke hva som er bra og ser ikke læren.
En man som beherskes av grådighet, er en som vandrer i mørket.
Den som beseirer grådigheten, blir ikke fordervet av den.
Grådigheten glir av ham som dråpen av lotusblomsten.

Hat skaper problemer og forderver sinnet.
Folk forstår ikke hvilke farer som er knyttet til dette.
Den hatefulle vet ikke hva som er bra og ser ikke læren.
En man som beherskes av hat, er en som vandrer i mørket.
Den som beseirer hatet, blir ikke fordervet av det.
Hatet glir av ham som dråpen av lotusblomsten.

Vrangforestilinger skaper problemer og forderver sinnet.
Folk forstår ikke hvilke farer som er knyttet til dette.
Den som har vrangforestilllinger, vet ikke hva som er bra og ser ikke læren.
En man som beherskes av vrangforestillinger, er en som vandrer i mørket.
Den som beseirer vrangforestillingene, blir ikke fordervet av dem.
Vrangforestillingene glir av ham som dråpen av lotusblomsten.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt