Slik er det sagt 9

Lobhapariññasutta

Om å forstå grådigheten

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Den som ikke kjenner og ikke forstår grådigheten, munker, som ikke har løsrevet sitt sinn fra den og ikke sluppet taket i den, er ikke i stand til å fri seg fra lidelsen. Men den som kjenner og forstår grådigheten, som har løsrevet sitt sinn fra den og sluppet taket i den, er i stand til å fri seg fra lidelsen.”

Dette sa Mesteren. Og meningen er denne:

“De som gripes av grådighet,
går en vond framtid i møte.
Den som har innsikt og gjennomskuer
grådigheten, kan kvitte seg helt med den.
Er man først kvitt den,
kommer man aldri tilbake til denne verden.”

Dette sa Mesteren, og slik har jeg hørt det.