Slik er det sagt 90

Aggappasadasutta

Ha tiltro til den beste

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Det er tre ting som er det beste man kan ha tiltro til, munker. Hvilke tre? Han som er kommet fram til sannheten, arahanten, den fullkomment oppvåknede, er den beste av alle, uansett om de er uten føtter, om de har to, fire eller mange føtter, om de har form eller er formløse, og om de har bevissthet, mangler bevissthet, eller både har og ikke har bevissthet. De som har tiltro til den oppvåknede, har tiltro til den beste, og de oppnår de beste resultater.

Av alle sammensatte og usammensatte læresystemer er lidenskapsløshet den beste, for den demper egenstoltheten, slukker tørsten, fjerner involveringer, stanser gjenfødelsene, slukker begjæret og gir lidenskapsløshet, opphør og nibbana. De som har tiltro til lidenskapsløsheten, har tiltro til det beste, og de oppnår de beste resultater.

Av alle fellesskap eller forsamlinger, er fellesskapet av Mesterens elever, det vil si de fire parene av personer eller de åtte menneskene, viser god oppførsel og har edel levemåte, de følger den rette vei uten overtredelser, det beste. Dette fellesskapet fortjener heder, gjestfrihet, gaver og respekt. Dette er den beste åker å så i for å høste gode fortjenester. De som har tiltro til dette fellesskapet, har tiltro til det beste, og de oppnår de beste resultater. Dette er de tre beste tingene man kan ha tiltro til, munker.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“Av alt du kan ha tiltro til,
skal du vite at læren er det beste.
Ha tiltro til den oppvåknede,
for han er den som gjør seg mest fortjent til gaver.

Ha tiltro til læren, som gir lykke
ved at lidenskapene faller til ro.
Ha tiltro til munkefellesskapet,
for der kan du så dine gode gjerninger.

De som gir av det beste de har,
de høster de beste fortjenester:
et langt liv, skjønnhet og heder,
lykke, styrke og berømmelse.

Den kloke gir av det beste han har,
og konsentrer seg om den beste lære.
Da blir mennesket gudene lik
og oppnår det beste i verden.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt