Slik er det sagt 92

Sanghatikannasutta

Den som ser læren, ser meg

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“En munk som er grådig, har sterke sanselige drifter, er ondskapsfull og har et fordervet sinn, som er uvøren og tankeløs, ukonsentrert og ubetenksom og som bare følger sine naturlige lyster, han er langt borte fra meg og jeg er langt borte fra ham selv om han skulle gripe tak i kappen min og følge meg hakk i hæl. Hvorfor? Fordi denne munken ikke ser læren. Den som ikke ser læren, ser ikke meg.

Men en munk som ikke er grådig og ikke har sterke sanselige drifter, som ikke er ondskapsfull og ikke har et fordervet sinn, som er påpasselig og omtenksom, konsentrert og oppmerksom og som ikke er slave av sine lyster, han er meg nær og jeg er ham nær selv om tusen mil skulle skille oss. Hvorfor? Fordi denne munken ser læren. Den som ser læren, ser meg.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“Selv om han følger hakk i hæl—
hvis han er grådig og irritabel,
se hvor langt det er mellom dem!
Se hvor stor avstand det er
mellom den fredsommelige og den opprørte,
mellom den som har fred og den som ikke har fred,
mellom den grådige og den nøysomme!

Den som er vis, som har forstått og innsett læren,
er så rolig som et stille tjern.
Se hvor nær de står hverandre!
Se hvor kort avstand det er
mellom de to som har ro i sitt indre,
mellom de to som har funnet fred,
mellom de to som trives med nøysomhet!”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt.