Slik er det sagt 94

Upaparikkhasutta

Utforskning

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“En munk bør utforske virkeligheten slik at bevisstheten ikke blir atspredt eller henger seg opp i ytre ting, og slik at den ikke stivner innvendig, klamrer sg til noe eller skjelver av frykt. Hvis han gjør dette, kommer han ikke til å oppleve noen lidelser som følge av fødsel, alderdom eller død.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“En munk som bryter de sju bindingene
og skjærer over det som drar ham videre,
bryter ut av fødslenes kretsløp.
Han kommer ikke til å bli født igjen.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt.