Slik er det sagt 95

Kamupapattisutta

Begjær etter sansenytelser

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Begjær etter sansenytelser kan oppstå på tre måter, munker. Det er begjær etter å nyte det som er til stede, det er begjær etter å skape noe, og det er begjær etter noe andre har skapt. Dette er de tre måtene sanselig begjær kan oppstå på.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“Noen guder begjærer det som er til stede.
Andre guder har begjær etter å skape noe.
Og atter andre begjærer det andre har skapt.

Når de begjærer det ene eller det andre,
kommer de ikke ut av kretsløpet.
Den vise ser farene ved dette
og slipper taket i alt sanselig begjær,
det være seg himmelske eller verdslige gleder.

Den vise som har rett forståelse
og som skjærer over den sterke strømmen
av behagelige ting og opplevelser,
de gjør fullstendig slutt på lidelsen
og oppnår det fullkomne og endelige nibbana.

De vise som kjenner tekstene,
som har skarpt blikk og dyp visdom,
ser at tilblivelsen er til ende
og at de ikke kommer til å bli gjenfødt.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt.