Slik er det sagt 97

Kalyanasilasutta

Vakker moral

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“En munk som har en vakker moral, følger en vakker lære og har en vakker visdom blir i denne læren og disiplinen kalt en som lever livet fullt ut, munker. Han er den beste blant mennesker.

Hvordan har en munk vakker moral? Det er når han lever i samsvar med munkenes disiplinnormer, holder seg innenfor de gitte grensene, ser fare i selv den minste overtredelse, påtar seg treningsreglene og følger disse. Da har han en vakker moral.

Hvordan følger han en vakker lære? Det er når han praktiserer meditasjon slik at han utvikler de sju aspektene av læren som fører til oppvåkning. Da følger han en vakker lære. Hvordan har han en vakker visdom? Det er når han gjør slutt på forurensningene i sinnet og oppnår en positiv frigjøring av sinnet gjennom visdom, idet han ser og forstår tingene direkte som de er, og tar vare på denne innsikten.

På denne måten har en munk en vakker moral, følger en vakker lære og har en vakker visdom. I denne læren og disiplinen blir han kalt en som lever livet fullt ut, munker. Han er den beste blant mennesker.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:”

Den som ikke gjør noe galt,
verken med kropp, tale eller tanker,
han har en vakker moral
og kalles en respektfull munk.

Den som har utviklet til fulle
de sju aspektene som fører til oppvåkning,
han følger en vakker lære
og kalles en munk som ikke går over streken.

Den som forstår lidelsen
og har gjort slutt på den her og nå,
han har en vakker visdom
og kalles en munk uten lave tendenser.

Når han har disse egenskapene
og verken har problemer eller tvil,
vandrer han uavhengig omkring i verden,
fordi han har lagt alt bak seg.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt.