Slik er det sagt 99

Tevijjasutta

Tre kunnskaper

Dette ble sagt av Mesteren, jeg har hørt den ærverdige si det:

“Jeg erklærer at en brahman med rette kan sies å ha tre kunnskaper, munker. Det er ikke bare fordi han resiterer hellige tekster. Hvordan kan en brahman med rette kan sies å ha tre kunnskaper, og ikke bare fordi han resiterer hellige tekster?

Sett at en munk husker mange tidligere oppholdssteder, han husker én fødsel, to fødsler og videre opp til hundre tusen fødsler. Han husker at universet har utvidet seg og trukket seg sammen, ja, han husker mange slike verdenssykluser: ‘Der het jeg det og det, jeg var av den og den ætt og klasse, nøt den og den mat, hadde de og de gleder og sorger og ble så og så gammel. Så falt jeg derifra og ble gjenfødt et annet sted. Og der het jeg det og det,—og jeg husker like mange detaljer her—Og så falt jeg derifra og ble gjenfødt her.' Slik husker han mange tidligere oppholdssteder, både detaljert og i store trekk. Dette er den første kunnskapen han oppnår. Uvitenheten blir fordrevet og kunnskap oppstår. Mørket fordrives og lyset oppstår når han trener og praktiserer iherdig.

Deretter utvikler munken rent, himmelsk og overmenneskelig syn og ser hvordan alle vesener oppstår og går under, slik at han ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger: ‘Disse vesenene her oppførte seg dårlig, både i tanke, ord og handling. De talte nedsettende om de edle, de hadde feilaktige teorier og handlet etter disse teoriene. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, er disse blitt gjenfødt i vonde kår, i elendighet, lidelse og pinefulle tilstander. Men disse andre vesenene oppførte seg godt, både i tanke, ord og handling. De talte vel om de edle, de hadde rett syn og handlet i samsvar med dette. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, er de blitt gjenfødt i gode kår og lykkelige tilstander.'—slik utvikler han rent, himmelsk og overmenneskelig syn og ser hvordan alle vesener oppstår og går under, slik at han ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger. Dette er den andre kunnskapen han oppnår. Uvitenheten blir fordrevet og kunnskap oppstår. Mørket fordrives og lyset oppstår når han trener og praktiserer iherdig.

Videre har munken utslettet sinnets forurensninger, og fri fra forurensninger i sinnet har han selv forstått og virkeliggjort sinnets frigjøring gjennom visdom og hviler i denne her og nå. Dette er den tredje kunnskapen han oppnår. Uvitenheten blir fordrevet og kunnskap oppstår. Mørket fordrives og lyset oppstår når han trener og praktiserer iherdig. Og det er derfor jeg erklærer at en brahman med rette kan sies å ha tre kunnskaper, munker. Det er ikke bare fordi han resiterer hellige tekster.”

Dette sa Mesteren. Og om dette er det sagt:

“En vismann som kjenner sine tidligere oppholdssteder
og som ser både himmel og helvete,
som har gjort slutt på ny tilblivelse
og som har full innsikt i virkeligheten,
han kalles en brahman med tre kunnskaper.
Derfor titulerer jeg ham som sådan,
og ikke bare fordi han resiterer hellige tekster.”

Dette har Mesteren sagt. Det har jeg hørt.