De mellomlange tekstene

Samagamasutta

104. Samtalen i Samagama

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var hos sakyaene, holdt han til i Samagama. Akkurat da var Nigantha Nathaputta nettopp avgått ved døden i Pava. Etter at han var død, ble niganthaene splittet i to fraksjoner som diskuterte, kjeftet, kranglet og såret hverandre med harde ord:

«Du forstår ikke denne lære og disiplin, men det gjør jeg! Hvordan skulle vel du kunne forstå den?»

«Du tar feil! Jeg har rett!»

«Du er usaklig! Jeg holder meg til saken!»

«Det du burde ha nevnt først, nevner du på slutten, og det du burde ha nevnt sist, nevner du først!»

«Metoden din er helt bakvendt!»

«Argumentet ditt er gjendrevet, innrøm at du er slått!»

«Nå kan du jo bare prøve å vri deg unna det du har sagt!»

Det var nesten som om Nigantha Nathaputtas nærmeste elever skulle gå rett i strupen på hverandre.

Nigantha Nathaputtas hvitkledde legdisipler var også misfornøyde og utilfredse med en lære og en treningsdisiplin som de innså var uklart presentert og dårlig forklart, siden den ikke ga noen resultater og ikke førte til fred, og som heller ikke var lagt fram av en som virkelig hadde nådd fram til full oppvåkning. Og nå hadde de ikke lenger noen autoritet å støtte seg til.

Novisen Cunda hadde tilbrakt regntiden i Pava. Nå kom han til Ananda, hilste høflig på ham og satte seg ned sammen med ham. Så fortalte han at Nigantha Nathaputta var død, og han fortalte også om de stridighetene som hadde oppstått blant tilhengerne hans.

«Dette er noe Mesteren burde få høre om,» sa Ananda. «La oss gå til Mesteren og fortelle ham om det som har skjedd.»

«Ja, det gjør vi,» svarte Cunda.

Så gikk Cunda og Ananda bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned sammen med ham. Da de hadde satt seg, sa Ananda:

«Novisen Cunda forteller at Nigantha Nathaputta er død, Mester.»

Og Ananda fortalte videre om de stridighetene som hadde oppstått etter Niganthas død.

«Derfor tenker jeg at munkefellesskapet ikke må bryte sammen i krangel etter at du er borte, Mester. En slik krangel vil være til stor skade og ulykke for mange mennesker, til stor skade og ulykke for guder og mennesker!»

«Hva mener du om dette, Ananda? Finnes det så mye som to munker som er uenige om den læren jeg selv har innsett og undervist dere i, det vil si læren om de fire festepunktene for oppmerksomheten, de fire rette bestrebelsene, de fire veiene til suksess, de fem evnene, de fem kreftene, de sju oppvåkningsfaktorene og den edle åttedelte veien?»

«Nei, jeg vet ikke om så mye som to munker som er uenige om den læren du selv har innsett og undervist oss i, det vil si læren om de fire festepunktene for oppmerksomheten, de fire rette bestrebelsene, de fire veiene til suksess, de fem evnene, de fem kreftene, de sju oppvåkningsfaktorene og den edle åttedelte veien, Mester. Men de som støtter seg til din lære, kan likevel komme til å skape krangel i munkefellesskapet om levemåten og om treningsdisiplinen, og det ville være til stor skade og ulykke for mange mennesker, til stor skade og ulykke for guder og mennesker!»

«En krangel om levemåten eller om treningsdisiplinen ville ikke være så farlig, Ananda. Men hvis det skulle oppstå krangel blant munkene om veien og treningen, ville det være til stor skade og ulykke for mange mennesker, til stor skade og ulykke for guder og mennesker!

Det finnes seks røtter som forårsaker krangel, Ananda. Hvilke seks er det? Sett at en munk er hissig og hevngjerrig. Hvis han er hissig og hevngjerrig, har han ingen respekt og aktelse for læreren, ingen respekt og aktelse for læren og ingen respekt og aktelse for munkefellesskapet, og han gjennomfører ikke treningen. En som ikke har respekt og aktelse for læreren, for læren og for munkefellesskapet, og som ikke gjennomfører treningen, forårsaker krangel blant munkene, og en slik krangel vil være til stor skade og ulykke for mange mennesker, til stor skade og ulykke for guder og mennesker, Ananda. Hvis dere skulle se en slik rot til krangel i dere selv eller blant andre, må dere prøve å bli kvitt denne negative roten. Hvis dere ikke ser noen slik rot til krangel i dere selv eller blant andre, så sørg for at den heller ikke oppstår senere. På den måten kan dere bli kvitt denne negative roten til krangel og sørge for at den heller ikke oppstår senere.

Sett at en munk er ubarmhjertig og arrogant. Hvis han er ubarmhjertig og arrogant, har han ingen respekt og aktelse for læreren, ingen respekt og aktelse for læren og ingen respekt og aktelse for munkefellesskapet, og han gjennomfører ikke treningen. En som ikke har respekt og aktelse for læreren, for læren og for munkefellesskapet, og som ikke gjennomfører treningen, forårsaker krangel blant munkene, og en slik krangel vil være til stor skade og ulykke for mange mennesker, til stor skade og ulykke for guder og mennesker, Ananda. Hvis dere skulle se en slik rot til krangel i dere selv eller blant andre, må dere prøve å bli kvitt denne negative roten. Hvis dere ikke ser noen slik rot til krangel i dere selv eller blant andre, så sørg for at den heller ikke oppstår senere. På den måten kan dere bli kvitt denne negative roten til krangel og sørge for at den heller ikke oppstår senere.

Sett at en munk er misunnelig og gjerrig. Hvis han er misunnelig og gjerrig, har han ingen respekt og aktelse for læreren, ingen respekt og aktelse for læren og ingen respekt og aktelse for munkefellesskapet, og han gjennomfører ikke treningen. En som ikke har respekt og aktelse for læreren, for læren og for munkefellesskapet, og som ikke gjennomfører treningen, forårsaker krangel blant munkene, og en slik krangel vil være til stor skade og ulykke for mange mennesker, til stor skade og ulykke for guder og mennesker, Ananda. Hvis dere skulle se en slik rot til krangel i dere selv eller blant andre, må dere prøve å bli kvitt denne negative roten. Hvis dere ikke ser noen slik rot til krangel i dere selv eller blant andre, så sørg for at den heller ikke oppstår senere. På den måten kan dere bli kvitt denne negative roten til krangel og sørge for at den heller ikke oppstår senere.

Sett at en munk er svikefull og upålitelig. Hvis han er svikefull og upålitelig, har han ingen respekt og aktelse for læreren, ingen respekt og aktelse for læren og ingen respekt og aktelse for munkefellesskapet, og han gjennomfører ikke treningen. En som ikke har respekt og aktelse for læreren, for læren og for munkefellesskapet, og som ikke gjennomfører treningen, forårsaker krangel blant munkene, og en slik krangel vil være til stor skade og ulykke for mange mennesker, til stor skade og ulykke for guder og mennesker, Ananda. Hvis dere skulle se en slik rot til krangel i dere selv eller blant andre, må dere prøve å bli kvitt denne negative roten. Hvis dere ikke ser noen slik rot til krangel i dere selv eller blant andre, så sørg for at den heller ikke oppstår senere. På den måten kan dere bli kvitt denne negative roten til krangel og sørge for at den heller ikke oppstår senere.

Sett at en munk er ondskapsfull og full av vrangforestillinger. Hvis han er ondskapsfull og full av vrangforestillinger, har han ingen respekt og aktelse for læreren, ingen respekt og aktelse for læren og ingen respekt og aktelse for munkefellesskapet, og han gjennomfører ikke treningen. En som ikke har respekt og aktelse for læreren, for læren og for munkefellesskapet, og som ikke gjennomfører treningen, forårsaker krangel blant munkene, og en slik krangel vil være til stor skade og ulykke for mange mennesker, til stor skade og ulykke for guder og mennesker, Ananda. Hvis dere skulle se en slik rot til krangel i dere selv eller blant andre, må dere prøve å bli kvitt denne negative roten. Hvis dere ikke ser noen slik rot til krangel i dere selv eller blant andre, så sørg for at den heller ikke oppstår senere. På den måten kan dere bli kvitt denne negative roten til krangel og sørge for at den heller ikke oppstår senere.

Sett at en munk holder halstarrig på egne meninger og ikke vil gi slipp på dem. Hvis han holder halstarrig på egne meninger og ikke vil gi slipp på dem, har han ingen respekt og aktelse for læreren, ingen respekt og aktelse for læren og ingen respekt og aktelse for munkefellesskapet, og han gjennomfører ikke treningen. En som ikke har respekt og aktelse for læreren, for læren og for munkefellesskapet, og som ikke gjennomfører treningen, forårsaker krangel blant munkene, og en slik krangel vil være til stor skade og ulykke for mange mennesker, til stor skade og ulykke for guder og mennesker, Ananda. Hvis dere skulle se en slik rot til krangel i dere selv eller blant andre, må dere prøve å bli kvitt denne negative roten. Hvis dere ikke ser noen slik rot til krangel i dere selv eller blant andre, så sørg for at den heller ikke oppstår senere. På den måten kan dere bli kvitt denne negative roten til krangel og sørge for at den heller ikke oppstår senere.

Det finnes fire rettsprosedyrer, Ananda. Hvilke fire? Det er prosedyre basert på en krangel, prosedyre basert på en anklage, prosedyre basert på en overtredelse og prosedyre basert på en pliktforsømmelse. Dette er de fire rettsprosedyrene. Videre er sju metoder til å komme fram til en frikjennelse i slike rettsprosedyrer som kan oppstå fra tid til annen. Det kan avsies frikjennelse basert på at det blir lagt fram klare bevis, frikjennelse basert på en erklæring om at man ikke husker, frikjennelse basert på utilregnelighet i gjerningsøyeblikket, frikjennelse basert på en tilståelse, kjennelse basert på et flertallsvedtak, kjennelse om karakterbrist, eller man kan la saken bli dekket av gras.

Hvordan er kjennelsen basert på at det blir lagt fram klare bevis, Ananda? Sett at noen munker krangler om hva som er læren og hva som ikke er læren, hva som er treningsdisiplinen og hva som ikke er treningsdisiplinen. Da bør alle munkene samles og legge fram retningslinjene for læren. Når det er gjort, kan saken avgjøres ut fra hva det er blitt enighet om. Dette er en kjennelse basert på at blir lagt fram klare bevis, Ananda, og på den måten når man fram til en kjennelse basert på at det blir lagt fram klare bevis.

Hvordan er kjennelsen basert på et flertallsvedtak, Ananda? Hvis munkene ikke klarer å komme fram til noen kjennelse der de bor, bør de gå til et sted der det bor flere munker. Der bør alle munkene samles og legge fram retningslinjene for læren. Når det er gjort, kan saken avgjøres ut fra hva det er blitt enighet om. Dette er en kjennelse basert på flertallsvedtak, Ananda, og på den måten når man fram til en kjennelse basert på flertallsvedtak.

Hvordan er frikjennelsen basert på en erklæring om at man ikke husker, Ananda? Sett at noen munker anklager en munk for en overtredelse som er så alvorlig at han kan bli utvist fra munkefellesskapet, eller som grenser til dette. Da spør de ham om han husker å ha begått en slik alvorlig overtredelse. Da svarer han kanskje at han ikke kan huske å ha begått en slik alvorlig overtredelse. Dette er en frikjennelse basert på en erklæring om at man ikke husker, Ananda, og på den måten når man fram til en frikjennelse basert på at man ikke husker.

Hvordan er frikjennelsen basert på utilregnelighet i gjerningsøyeblikket, Ananda? Sett at noen munker anklager en munk for en overtredelse som er så alvorlig at han kan bli utvist fra munkefellesskapet, eller som grenser til dette. Da spør de ham om han husker å ha begått en slik alvorlig overtredelse, og han sier kanskje at han ikke kan huske å ha begått en slik alvorlig overtredelse. Hvis de andre da presser ham og sier at han må da huske at han begikk den alvorlige overtredelsen som fører til at han kan bli utvist fra munkefellesskapet, eller som grenser til dette, svarer han kanskje:

’Jeg var gal og sinnsforvirret på det tidspunktet, derfor gjorde og sa jeg mye som ikke sømmer seg for en munk. Men jeg kan ikke huske det. Jeg må ha vært utilregnelig da det skjedde.’

Dette er en frikjennelse basert på utilregnelighet i gjerningsøyeblikket, Ananda, og på den måten når man fram til en frikjennelse basert på utilregnelighet i gjerningsøyeblikket.

Hvordan er frikjennelsen basert på en tilståelse, Ananda? Det er når en munk husker en overtredelse og tilstår og bekjenner den, uansett om han er anklaget eller ikke. Da går han til en eldre munk, legger kappen over den ene skulderen, bøyer seg for den eldres føtter og setter seg ned foran ham, løfter hendene med håndflatene mot hverandre og sier:

’Jeg har begått den eller den overtredelsen. Vær så snill å gi meg tilgivelse!’

Den andre sier: ’Innser du dette?’

’Ja, jeg innser det.’

’Så pass bedre på senere.’

’Ja, jeg skal passe bedre på.’

Dette er en frikjennelse basert på en tilståelse, Ananda, og på den måten når man fram til en frikjennelse basert på en tilståelse.

Hvordan er kjennelsen om karakterbrist, Ananda? Sett at noen munker anklager en munk for en overtredelse som er så alvorlig at han kan bli utvist fra munkefellesskapet, eller som grenser til dette. Da spør de ham om han husker å ha begått en slik alvorlig overtredelse, og han sier kanskje at han ikke kan huske å ha begått en slik alvorlig overtredelse. Hvis de andre da presser ham og sier at han må da huske at han begikk den alvorlige overtredelsen som fører til at han kan bli utvist fra munkefellesskapet, eller som grenser til dette, svarer han kanskje:

’Jeg kan ikke huske å ha begått en slik overtredelse som er så alvorlig at jeg kan bli utvist fra fellesskapet, eller som grenser til dette. Men jeg husker jeg har begått en ubetydelig overtredelse.’

De presser ham mer og sier:

’Men du må da huske at du begikk den alvorlige overtredelsen som fører til at du kan bli utvist fra munkefellesskapet, eller som grenser til dette!’

Da svarer han:

’Nå har jeg bekjent å ha begått en ubetydelig overtredelse, enda jeg ikke ble spurt om det. Så hvorfor skulle jeg ikke bekjenne en overtredelse som er så alvorlig at jeg kan bli utvist fra munkefellesskapet, eller som grenser til dette, når jeg blir spurt om det?’

’Men du kom ikke med noen bekjennelse av denne ubetydelige overtredelsen før vi begynte å spørre deg ut. Så hvorfor skulle du da innrømme å ha begått den alvorlige overtredelsen som fører til at du kan bli utvist fra munkefellesskapet, eller som grenser til dette nå som vi spør deg? Du må da huske at du begikk den alvorlige overtredelsen som fører til at du kan bli utvist fra munkefellesskapet, eller som grenser til dette!’

Da svarer han:

’Ja, jeg husker at jeg begikk en slik overtredelse som er så alvorlig at jeg kan bli utvist fra fellesskapet, eller som grenser til dette. Jeg bare tullet, jeg bare tøyset når jeg sa at jeg ikke husker det.’

Dette er karakterbrist, Ananda, og da kan det avsies en kjennelse om karakterbrist.

Hvordan lar man saken bli dekket av gras, Ananda? Sett at noen munker begynner å diskutere og krangle slik at de sier og gjør mye som ikke sømmer seg for munker. Da skal alle munkene samles, og en erfaren munk fra det ene partiet skal reise seg, legge kappen over den ene skulderen, legge håndflatene mot hverandre og tale til forsamlingen:

’Hør meg, munker! Nå har vi diskutert og kranglet slik at vi har gjort og sagt mye som ikke sømmer seg for munker. Hvis dere ikke har noe imot det, vil jeg bekjenne at både jeg selv og munkene på mitt parti har begått overtredelser. Men nå foreslår jeg at vi lar saken bli dekket av gras, både for min egen og andres skyld, så sant det ikke dreier seg om meget alvorlige overtredelser eller noe som har gått ut over legfolkene.’

Deretter skal en erfaren munk fra det andre partiet skal reise seg, legge kappen over den ene skulderen, legge håndflatene mot hverandre og tale til forsamlingen:

’Hør meg, munker! Nå har vi diskutert og kranglet slik at vi har gjort og sagt mye som ikke sømmer seg for munker. Hvis dere ikke har noe imot det, vil jeg bekjenne at både jeg selv og munkene på mitt parti har begått overtredelser. Men nå foreslår jeg at vi lar saken bli dekket av gras, både for min egen og andres skyld, så sant det ikke dreier seg om meget alvorlige overtredelser eller noe som har gått ut over legfolkene.’

Slik blir saken dekket av gras, Ananda, og da kan det avsies en kjennelse om at saken er dekket av gras.

Det er seks ting dere bør huske på, for de bidrar til vennskap, respekt, enighet og at det ikke blir krangel. Hvilke seks er det?

En munk bør opptre vennlig overfor sine medmunker, både privat og offentlig. Dette er noe dere bør huske på, for det bidrar til vennskap, respekt, enighet og at det ikke blir krangel.

En munk bør tale vennlig til sine medmunker, både privat og offentlig. Dette er også noe dere bør huske på, for det bidrar til vennskap, respekt, enighet og at det ikke blir krangel.

En munk bør tenke vennlige tanker om sine medmunker, både privat og offentlig. Dette er også noe dere bør huske på, for det bidrar til vennskap, respekt, enighet og at det ikke blir krangel.

Når en munk får rettmessige gaver, om det så bare er det han får i matbollen sin, bør han ikke beholde dem for seg selv, men dele dem med sine gode medmunker. Dette er også noe dere bør huske på, for det bidrar til vennskap, respekt, enighet og at det ikke blir krangel.

Videre bør en munk følge de etiske retningslinjene og ikke bryte dem, slik at de forblir hele, ubrutte og plettfrie, og slik at de bidrar til frigjøring, slik at de roses av forstandige mennesker, slik at de ikke blir frynsete og slik at de bidrar til konsentrasjon. Slike etiske retningslinjer bør dere følge sammen med andre munker, både privat og offentlig. Dette er også noe dere bør huske på, for det bidrar til vennskap, respekt, enighet og at det ikke blir krangel.

Dessuten bør en munk holde seg til det edle og befriende synet som fører den praktiserende til frihet og til full utslettelse av lidelsen. Dette synet bør han holde seg til sammen med andre munker, både privat og offentlig. Dette er også noe dere bør huske på, for det bidrar til vennskap, respekt, enighet og at det ikke blir krangel. Og dette er altså de seks tingene dere bør huske på, for de bidrar til vennskap, respekt, enighet og at det ikke blir krangel.

Hvis dere husker på disse seks tingene og praktiserer dem, kan du da tenke deg at dere vil ha noe problem med å tåle hva andre sier, uansett om det er grovt eller subtilt, Ananda?»

«Nei, Mester.»

«Derfor bør dere holde dere til disse seks tingene og praktisere dem, for det vil være til nytte og glede for dere i lang tid, Ananda.»

Slik talte Mesteren, og Ananda gledet seg over Mesterens ord.